Fag- og handlingsplaner

Det utarbeides og revideres en rekke fagplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter. Disse er normalt gjeldende i en fireårs-periode.