Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hovedplan vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2019 - 2029

 

Hovedplan for vannforsyning og avløp- og overvannshåndtering skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv i kommunen blir sikret nok vann av tilfredsstillende kvalitet, og en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Hovedplanen vil bli utarbeidet som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven, og styres av kommuneplanen for Ålesund kommune. Den blir det overordnede styringsverktøyet for drikkevanns- og avløpssektoren, og skal sikre en helhetlig og samlet forvaltning av den kommunale vann- og avløpshåndteringen. Den erstatter de to tidligere planene Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp.

Hovedplan for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv i kommunen blir sikret nok vann av tilfredsstillende kvalitet, og en forsvarlig avløps- og overvannshåndtering.

Denne hovedplanen etableres for perioden 2019 til 2029 og blir det overordnede styringsverktøyet for drikkevanns- og avløpssektoren.

 

pdfHovedplan vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2019 – 2029.

pdfTegningsliste_hovedplan.pdf

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119