Trafikk og samferdsel - Trafikksikkerhetsplan 2008-2016

Skrevet .

thumb_trafikksikkerhetsplan-2008-2016Trafikksikkerhetsplan 2008-2016 ble vedtatt i bystyret 12.02.2009 (sak 12/09).

 

 

Den første Trafikksikkerhetsplanen for Ålesund kommune ble utarbeidet i 1996 og vedtatt i 1999.

Trafikksikkerhetsplan-2008-2016