Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - Kvalitetskriterier for SFO

Kvalitetskriteriene gjelder for alle kommunale pg private skolefritidsordninger i Ålesund.

Kvalitetskriteriene er et styringsdokument for skolefritidsordningene i Ålesund. Dete ble utarbeidet i 2009 og skal revideres i løpet av 2013.

pdfKvalitetskriterier_SFO.pdf

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119