Skole og utdanning - System for elevvurdering

Skrevet .

System for elevvurdering i Ålesund kommune. Vedtatt revidert versjon våren 2010.

 

Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring ble endret ved forskrift 1. juli 2009 nr 964 (i kraft 1. august 2009). Dokumentet System for vurdering vedtatt i By-sak (072-09) er endret i tråd med dette.

Dokumentet omfatter grunnskolen (barne- og ungdomstrinn) og heter nå System for elevvurdering.  

pdfSystem_for_elevvurdering_Ålesund_kommune___vedtatt_2010.pdf

Prosjektet Bedre vurderingspraksis (2007-2009) i regi av Utdanningsdirektoratet ble i 2010 erstatta av ny satsing på Vurdering for læring.