Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - System for elevvurdering

System for elevvurdering i Ålesund kommune. Vedtatt revidert versjon våren 2010.

 

Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring ble endret ved forskrift 1. juli 2009 nr 964 (i kraft 1. august 2009). Dokumentet System for vurdering vedtatt i By-sak (072-09) er endret i tråd med dette.

Dokumentet omfatter grunnskolen (barne- og ungdomstrinn) og heter nå System for elevvurdering.  

pdfSystem_for_elevvurdering_Ålesund_kommune___vedtatt_2010.pdf

Prosjektet Bedre vurderingspraksis (2007-2009) i regi av Utdanningsdirektoratet ble i 2010 erstatta av ny satsing på Vurdering for læring.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119