Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - IKT i grunnskolen

Plan for bruk av IKT i grunnskolen i Ålesund.

pdfStrategiplan for IKT i skolen 2016 - 18

Mål og visjon

Elever, lærere og foresatte skal oppleve IKT som et integrert verktøy ved skolen. Fokuset i administrasjon og undervisning skal hele tiden være best mulig pedagogisk utbytte, og å gjøre eleven til en aktiv, bevisst og positiv deltaker i det digitale samfunnet.

Kommunens mål for digitale ferdigheter

Ålesund kommune skal sørge for at alle lærere i Ålesundskolen innehar den tekniske og pedagogiske digitale kompetansen som kreves for å oppfylle kompetanseløftet.

Teknisk utrustning og driftsrutiner bør være så gode at skolen til enhver tid kan stole på at utstyret fungerer, og klarer å opprettholde og utvikle den moderne undervisningen som er påkrevd og forventet.
Kommunen skal kontinuerlig ha fokus på innovasjon og utviklingsarbeid. Det bør derfor være et mål at minst ett pilotprosjekt er initiert hvert år i barneskole og ungdomsskole.

I eKommune Sunnmøre har vi en felles interaktiv IKT- plan for skolene som har konkretisert målene i Kunnskapsløftet for lærerne, med undervisningsopplegg og veiledninger. Opplegget er konkretisert i mål etter 2. 4. 7. og 10. trinn. (http://eks.iktplan.no)

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119