Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - Skoleeierstrategi i Ålesund

Det overordnede ansvaret for grunnskolen i Ålesund ligger hos bystyret. Gjennom denne skoleeierstrategien vedtar bystyret rammer og resultatmål for skolene.

Strategi for rollen som skoleeier i Ålesund kommune

Det overordnede ansvaret for grunnskolen i Ålesund ligger hos bystyret. Gjennom denne skoleeierstrategien vedtar bystyret rammer og resultatmål for skolene.

Skoleeieransvaret er fra bystyret delegert til rådmannen, og videre derfra til den enkelte rektor, jf. Ålesund kommunes delegasjonsreglement. Som skoleeier har Ålesund kommune det overordnede ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, regel- og læreplanverk. Det er derfor sentralt at Ålesund kommune har en tydelig skolepolitikk og en god styringsdialog om skolene i kommunen.

Revidert og vedtatt av Ålesund bystyre 2. oktober 2014.

pdfStrategi for rollen som skoleeier i Ålesund kommune

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119