Skole og utdanning - Kvalitetskriterier for PPT

Skrevet .

Kvalitetskriterier er utarbeidet for å sikre god kvalitet i PPT uavhengig av hvem en får hjelp av i PPT.

 

 

 

Kvalitetskriterier er utarbeidet for å sikre god kvalitet i PPT uavhengig av hvem en får hjelp av i PPT.

Alle brukere og samarbeidspartnere skal få tilgang til dokumentet. Kvalitetskriteriene skal også være et nyttig arbeidsdokument for ansatte i PPT, bl.a. fordi kriteriene lister opp hva rådmannen forventer av PPT, og kan benyttes i forbindelse med tilsyn.

Kriteriene vil bli revideres årlig.

Kvalitetskriterier PPT