Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - Kvalitetskriterier for PPT

Kvalitetskriterier er utarbeidet for å sikre god kvalitet i PPT uavhengig av hvem en får hjelp av i PPT.

 

 

 

Kvalitetskriterier er utarbeidet for å sikre god kvalitet i PPT uavhengig av hvem en får hjelp av i PPT.

Alle brukere og samarbeidspartnere skal få tilgang til dokumentet. Kvalitetskriteriene skal også være et nyttig arbeidsdokument for ansatte i PPT, bl.a. fordi kriteriene lister opp hva rådmannen forventer av PPT, og kan benyttes i forbindelse med tilsyn.

Kriteriene vil bli revideres årlig.

Kvalitetskriterier PPT

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119