Skole og utdanning - Kvalitetskriterier for grunnskole

Skrevet .

Som skoleeier har Ålesund kommune det overordnede ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, regel- og læreplanverk.

Kvalitetskriterier for grunnskole

Det overordnede ansvaret for grunnskolen i Ålesund ligger hos bystyret.
Skoleeieransvaret er fra bystyret delegert til rådmannen, og videre derfra til den enkelte rektor.

Som skoleeier har Ålesund kommune det overordnede ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, regel- og læreplanverk.

Foresatte og elever skal kunne vite hva de kan forvente av innhold og kvalitet.
Det er derfor utarbeidet kvalitetskriterier for grunnskole, PPT og SFO: