Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - Kvalitetskriterier for grunnskole

Som skoleeier har Ålesund kommune det overordnede ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, regel- og læreplanverk.

Kvalitetskriterier for grunnskole

Det overordnede ansvaret for grunnskolen i Ålesund ligger hos bystyret.
Skoleeieransvaret er fra bystyret delegert til rådmannen, og videre derfra til den enkelte rektor.

Som skoleeier har Ålesund kommune det overordnede ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, regel- og læreplanverk.

Foresatte og elever skal kunne vite hva de kan forvente av innhold og kvalitet.
Det er derfor utarbeidet kvalitetskriterier for grunnskole, PPT og SFO:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119