Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kulturhistorisk analyse for Aspøya

Før deler av Aspøya skal områdereguleres er det blitt foretatt en kulturhistoriske analyse. Ardeidet er utført av planavdelingen, med støtte fra Riksantikvaren.

En kulturhistorisk analyse skal gi noen innspill til planlegging av et fysisk område. Forslag til hvordan et områdes historie og kulturminner kan bevares og synliggjøres vil ha større gjennomslagskraft hvis de er utarbeidet i lys av eksisterende og mulige fremtidige situasjoner.

Formålet med analysen er ikke bare å ta vare på kulturminner, men også å bidra til å synliggjøre dem slik at områdets historie er lesbar.

De to hovedområdene det fokuseres på i denne analysen er industriområdene langs sjøkanten og trebyen langs øyas midtakse. Begge områder er delvis regulert, men det har ikke vært gjennomført noen systematisk analyse av kulturminner og identitetsskapende elementer i noen av dem:

  • Murbyen øst for Aspegata, området som brant i 1904 og ble gjenoppbygget i mur, omtales bare på overordnet nivå i denne analysen.
  • Trebyen har store kulturhistoriske verdier, og her bør man i all hovedsak fokusere på å bevare og på å tilbakeføre der uheldige tiltak har endret bygningenes karakter.

Industriområdet langs øyas sørlige sjøkant er delvis regulert, men har ikke tidligere vært gjenstand for grundige kulturhistoriske analyser, og de industrielle kulturminnene er ikke blitt registrert. Mange, deriblant noen av de aller viktigste, er revet. Her er det viktig å bevare og synliggjøre det som gjenstår, og sørge for at nye tiltak styrker områdets identitet og knytter sammen bygningene som er bevart.

Transformasjon av sentrumsnære industriområder er bærekraftig byutvikling. Slike prosjekter har gjort det mulig å fortette og samtidig gjøre sjøkanten tilgjengelig i mange byer i Europa og andre verdensdeler. De gamle bygningene i slike områder og historien de forteller har i mange tilfeller spilt en avgjørende rolle for at slike områder har blitt gode, attraktive og populære. Skal dette være mulig, bør hele området langs sjøkanten planlegges som et sammenhengende område, selv om det bygges ut stykkevis.

pdfLes rapporten - DIVE-analyse av Aspøya

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119