Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Klima- og energiplan 2011-2015

Minibilde Klima-ogenergiplan2011-2015-forsideKlima- og energiplan 2011-2015 ble vedtatt av bystyret den 10. mars 2011 (sak 16/11).

 

 

 

pdf Klimaplan_2011-2015.pdf

Ålesund kommune var tidlig ute med å få utarbeidet en klima- og energiplan. I 2006 vedtok Komité for kultur, miljø og verdiskaping å be rådmannen om å utarbeide en klima- og energiplan for Ålesund. Etter en omfattende runde med høringer, møter m.v. ble ”Klima- og energiplan for Ålesund 2008-12” vedtatt av Ålesund bystyre den 13.03.2008. Samme år tok styret i Ålesundsregionens Utviklingsselskap (ÅRU) initiativ til å få utarbeidet en regional klima- og energiplan.

Ålesund bystyre vedtok i møte den 12.02.2009 (sak 11/09) å delta i denne prosessen sammen med 9 andre kommuner på Nordre-Sunnmøre (Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Sykkylven, Stranda, Norddal og Stordal kommuner). ÅRU engasjerte Norconsult AS til å utføre selve planarbeidet.

Det har vært arrangert en rekke møter med representanter fra administrasjon, politisk ledelse og næringslivet i planprosessen. Resultatet ble lagt fram på et møte i Ørskog i januar 2010. For Ålesund er det naturlig å vurdere tiltaks- og handlingsprogrammet som en rullering av klima- og energiplanen som ble vedtatt i 2008. Utredningen fra Norconsult AS foreligger som et vedlegg.

Klima- og energiplanen er inndelt i fire temaer:

  • Forbruk og avfall (både privat og offentlig).
  • Arealplanlegging og transport på veg, i lufta og med båt.
  • Stasjonær energibruk (i boliger, bygg, næringsanlegg, industri osv.).
  • Beredskap og klimatilpasning.

Planen inneholder en beskrivelse om bakgrunnen for arbeidet, sammen med målsettinger for det videre arbeidet, som konkretiseres i handlingsprogrammet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119