Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Regional utvikling - Sunnmøre i framtida - Foresight prosess 2010 (Sluttrapportering)

Illustrasjon av forside Sunnmørei FramtidaSluttrapport for prosjektet Sunnmøre i Framtida - publisert desember 2010.

 

 

pdf Sunnmøre sluttrapportering oktober-2010 last ned som PDF 2.09 Mb

Sunnmøre i framtida er et regionalt utviklingsprosjekt som skal bidra til å utvikle Sunnmøre som en bærekraftig bosteds- og arbeidsmarkedsregion.

Det har vært flere initiativ/prosjekter, både i næringsliv og i offentlig sektor, for å styrke regionen og gjøre Sunnmøre mer attraktiv. Ved å synkronisere og mobilisere ulike samfunnskrefter vil en styrke slagkraften i det regionale utviklingsarbeidet. Dette har nå resultert i etableringen av Sunnmøre i framtida, som ble vedtatt igangsatt på Sunnmørskonferansen 2009.

Formål:

Sunnmøre i framtida skal bidra til å øke slagkraften og kvaliteten i det regionale utviklingsarbeidet. Dette skal skje gjennom mobilisering av ulike samfunnsaktører, godt samspill og kommunikasjon, idémyldring, felles identitet og nye perspektiver for samfunnsutvikling.

Ønsket resultat:

I 2020 er Sunnmøre en av Norges mest attraktive og ledende regioner. Den har et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, har etablert seg som en felles bosteds- og arbeidsmarkedsregion, er en kunnskapsintensiv region og har utviklet sosiale og kulturelle tilbud som gir mangfold og gode opplevelser.


Denne rapporten omhandler foresight prosessen. Innenfor rammen av prosjektet Sunnmøre i framtida ble det satt i gang et utviklingsarbeid hvor vi gjennom en serie på fire samlinger våren og sommeren 2010 har drøftet Hva som kan skje med Sunnmøre i et 10-20 års scenarisk perspektiv, og Hvilke strategiske grep sunnmøringene kan velge for å influere på denne framtida.

Arbeidet ble forankret i et helhetlig perspektiv, og støttet seg på vertøyet senseNet®Stedsutvikling, utviklet av Berrefjord & Thomassen AS.

Papirformat

Den kan også bestilles i papirformat av prosjektleder Reidun Monsholm.

 

Se også

Om selve prosjektet Sunnmøre i framtida er det mer informasjon å finne på prosjektets hjemmesider.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119