Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Miljøundersøkelser i Ålesund havn 2010 (Rapport)

Rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse i Aspevågen som ligger i Ålesund havneområde. Presentert oktober 2010.

Målsetningen for oppdraget har vært å kartlegge

  • i hvilken grad skipstrafikk bidrar til spredning av forurensede sedimenter
  • i hvilken grad fiske med bunnredskap bidrar til spredning av forurensede seidmenter
  • forekomster av miljøgifter i biota.

pdf Miljøundersøkelser_i_Aalesund_havn-2010-0997.pdf

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119