Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Biologisk mangfold Ålesund - rapporter

Forside rapport kartlegging naturtyper ÅlesundRapporten gir en samlet oversikt over naturverdiene i kommunen ble utgiftt i 2001 og supplert i 2008.

Bakgrunnen fra sentralt hold er Stortingsmelding nr. 58 (1996-97). Denne ble vedtatt i 1998 og legger premissene for kartleggingen av alle norske kommuner. Formålet med kartleggingen er å skaffe til veie en oversikt over de naturfaglige verdiene i de ulike naturtypene i Norge.

Hovedformålet med arbeidet i Ålesund er å gi kommunen, men også de enkelte grunneierne et godt naturfaglig grunnlag for å forvalte de påviste biologiske verdiene. Et annet mål er å gi en mer eller mindre samlet oversikt over naturverdiene som finnes i kommunen. Et generelt formål ved all kartlegging er ellers å verne om naturen. Det må være tillatt å legge til grunn at denne rapporten blir et viktig dokument i den langsiktige arealplanleggingen i Ålesund. Dersom de påviste verdiene ikke vektlegges ved aktuelle inngrep vil mye av arbeidet være bortkastet.

Biologisk mangfold Ålesund kommune 2001

Biologisk mangfold supplerende kartlegging 2008

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119