Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport kartlegging fire elver i Ålesund kommune

Forside rapport Elver i ÅlesundRapport fra kartlegging av fire elver i Ålesund kommune i 2008

 

Denne undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Ålesund kommune.

Formålet har vært å undersøke hvilke verdier (deriblant estetiske) som finnes i tilknytning til fire elver, samt registrere områder som er negativt påvirket av ulike tiltak. Rapporten er kortfattet og summarisk og alle funn er opplistet i tabellform som ønsket av kommunen (i brev).

Alle funn med tilhørende data er også oversendt kommunen i Excel og avmerket på kart i A3 format.

Rapporten er et supplement til kartene som er oversendt kommunen - oktober 2008

Rapport fire elver_i Ålesund 2008

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119