Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport Havstigningsnivå i norske kystkommuner

For å redusere samfunnets sårbarhet og bidra til å styrke Norges tilpasningsevne, er det etablert en nasjonal satsing på området. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innehar sekretariatsfunksjonen for satsingen som ledes av Miljøverndepartementet.


Sekretariatets hovedoppgaver er å bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med klimatilpasning. Videre skal sekretariatet bidra til å framskaffe en helhetlig oversikt over status for klimatilpasning i Norge, blant annet gjennom årlige kartlegginger og utredninger.

Første versjon av rapporten ble utarbeidet i 2008. På regjeringens nettsider om Klimatilpasning Norge finnes mer informasjon om havnivåendringen

Last ned rapporten her: Rapport om havnivåendring (2015)

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119