Miljø - Kystsoneplan 2006-2010

Skrevet .

thumb_Kystsoneplan_bildeFørste kystsoneplanen for Ålesund kommune ble vedtatt av bystyret den 25.09.2002 (BY-sak 69/2002). Gjeldende kystsoneplan ble vedtatt i 2005.

pdf Kystsoneplan Ålesund 2006-2010