Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Ordliste norsk-engelsk

I det daglige går det meste på norsk språk, men i flere sammenhenger skal vi også oversette.  Oftest blir engelsk benyttet som felles språkplattform i Ålesund kommune.

mini engelsk-norsk-ordlistepdfEngelsk-Norsk-Ålesundkommune-web.pdf

Det kan være flere valg i oversettelsene som der og da er like korrekte. Dette gjelder spesielt for titler og fagterminologi, fordi vår norske kommunale organisering ikke har sin klare parallel i utlandet.

Ordlisten her er ment for å samordne, slik at ansatte i Ålesund kommune oversetter mest mulig på samme vis. Dette skal lette kommunikasjonen, om vi sender noen mellom ulike virksomheter i kommunen med engelsk som vår språklige bro.

Se også

Språkprofil Ålesund kommune

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119