Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Språkprofil Ålesund kommune

Godt språk gir grunnlag for god kommunikasjon. Målet for alle tekstene våre er at de skal være forståelige og nyttige for dem vi skriver til.

Godt språk får vi ved klare tekster, og en god struktur og oppbygging av tekstene.

Ålesund kommunes språkprofil skal følges av alle ansatte. Den gir retningslinjer som på hvilke formuleringer som skal velges for å gjøre det lett for mottakeren å forstå og lese teksten.

pdfLast ned Ålesund kommunes språkprofil her, eller bla i den nedenfor:

 

Se også

Norsk engelsk ordliste.

Ansvar

Team kommunikasjon i rådmannens stab

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119