Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Eierskapsmelding for Ålesund kommune

Eierskapsmelding for Ålesund kommune, vedtatt i bystyresak 066/15, 18. juni 2015. Revidert i bystyret 21.05.2016, sak 047/16.

 

Ålesund kommune er eier eller deleier i en rekke selskaper. Med eierskapsmeldingen ønsker kommunen å være en tydelig eier ved blant annet å fremme eierkrav basert på nærmere definert formål og mål med eierskapet i det enkelte selskap.

Dette gir også større forutsigbarhet for selskapene med hensyn til hva som forventes av dem fra eier sin side. I tillegg ønskes å klargjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse gjennom prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

pdfEierskapsmelding for Ålesund kommune, revidert februar 2017

pdfBystyresak 066

pdfBystyresak 047/16

 

Ansvarlig tjeneste

Rådmannens stab, team administrasjon og forvaltning.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119