Kommunal drift - Sosiale media og Ålesund kommune

Skrevet .

Forside illustrasjon av dokumentet Sosiale medier - ÅlesundDokumentet handler om hvordan Ålesund kommune prinsipielt ønsker å forholde seg til sosiale medier. Dokumentet gir også råd om hvordan ansatte bør forholde seg. Administrasjonsutvalgets vedtak fra møtet 22. mars 2011 sak 003/11.

 

Dokumentet ble høsten 2010 presentert i kontaktutvalget og foreløpig utkast ble godkjent i desember av rådmannens lederteam. Det gikk så ut på høring blant tillitsvalgte og virksomheter i Ålesund kommune, med høringsfrist 11 februar 2011. Det kom inn 10 høringsuttalelser. Dokumentet ble deretter justert. Administrasjonsutvalget vedtok reglene i møte 22. mars 2011 sak 003/11.

Det blir skilt mellom tre forhold:

1 Ansattes bruk av sosiale media til private formål utenom arbeidstiden.

2 Ansattes bruk av sosiale media til private forhold i arbeidstiden.

3 Ansattes bruk av sosiale media i kommunal regi.

pdf Sosiale-medier-Aalesund-kommune