Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Sosiale media og Ålesund kommune

Forside illustrasjon av dokumentet Sosiale medier - ÅlesundDokumentet handler om hvordan Ålesund kommune prinsipielt ønsker å forholde seg til sosiale medier. Dokumentet gir også råd om hvordan ansatte bør forholde seg. Administrasjonsutvalgets vedtak fra møtet 22. mars 2011 sak 003/11.

 

Dokumentet ble høsten 2010 presentert i kontaktutvalget og foreløpig utkast ble godkjent i desember av rådmannens lederteam. Det gikk så ut på høring blant tillitsvalgte og virksomheter i Ålesund kommune, med høringsfrist 11 februar 2011. Det kom inn 10 høringsuttalelser. Dokumentet ble deretter justert. Administrasjonsutvalget vedtok reglene i møte 22. mars 2011 sak 003/11.

Det blir skilt mellom tre forhold:

1 Ansattes bruk av sosiale media til private formål utenom arbeidstiden.

2 Ansattes bruk av sosiale media til private forhold i arbeidstiden.

3 Ansattes bruk av sosiale media i kommunal regi.

pdf Sosiale-medier-Aalesund-kommune

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119