Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - IKT-strategiplan 2010-2012

Forsidefoto av IKT-strategiplanI april vedtok bystyret IKT-strategi for perioden 2010-2012.

 

 

 

 

Strategiplanen beskriver hvordan Ålesund kommune som virksomhet skal møte de utfordringene som kommer i form av nye ønsker og behov fra innbyggere, nye offentlige mål og tjenestenes behov for mer effektiv drift sett i forhold til kommunens økonomiske situasjon.

 

IKT-strategiplan-2010-2012.pdf

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119