Helse og omsorg - Pasientflyt

Skrevet .

Rapporten om arbeidet med «Ny pasientflyt i Ålesund kommune» ble ferdigstilt 3. juli 2018. Arbeidet med å utarbeide ny pasientflyt er basert på LEAN verktøy og tankegang, og selve pasientflyten er utformet som et prosesskart. Det er i kommunens kvalitetssystem, Compilo, utarbeidet prosedyrer for å sikre gjennomføring av pasientflyten.

Bakgrunn for arbeidet

Både kommunale og nasjonale føringer er tydelige på at koordinerte tjenester og tverrfaglig samarbeid er viktig for å kunne gi gode og sammenhengende tjenester.

Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering er helt sentralt. Det må også satses mer på forebyggende og helsefremmede tiltak, slik at flest mulig kan mestre egen hverdag og bo hjemme lengst mulig.

For å sikre at kommunen har godt koordinerte tjenester og tverrfaglig samhandling, utarbeidet rådmannen mandat til en arbeidsgruppe som skulle arbeide med dette. Arbeidsgruppa har levert rapport for arbeidet samt anbefalinger for videre oppfølging.

pdfNy pasientflyt i Ålesund kommune 2018