Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse og omsorg - Re-/habiliteringsplan 2016-2020

Re-/habiliteringsplanen ble vedtatt av Ålesund bystyre 3. mars 2016.

om RE-/HABILITERINGSPLANEN

Planen er ment som en oversikt over mange av de tjenester/virksomheter som er involvert i en rehabiliterings- og habiliteringsprosess, og inneholder strategier for å møte fremtidige utfordringer innen dette feltet. Planen skal sikre ivaretakelse av befolkningens behov for re-/habilitering på både kort og lang sikt. Planen er en fagplan til Kommuneplanen, og er beskrevet i Planstrategi 2012-2015.

pdfRehabiliteringsplan for Ålesund kommune

pdfKortversjon av rehabliteringsplan for Ålesund kommune

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119