Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse og omsorg - Helse i plan - Ålesund og Møre og Romsdal (Erfaringsrapport og sjekkliste

Helse i plan i Møre og Romsdal 2006-2010 er publisert i form av erfaringsrapport og sjekkliste. 

 

pdf Helse_i_plan_rapport.pdf

helseplan-forsideRapporten beskriver erfaringer fra Helse i Plan - arbeidet i Møre og Romsdal, på regionalt nivå samt erfaringer fra de seks utprøvingskommunene i fylket, deriblant Ålesund.

Verktøyet er plan- og bygningsloven og kommuneplanen, og metodene dreier seg om hvordan ulike folkehelsemål kan realiseres gjennom forankring i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, og i temaplaner.

Målsetningene med Helse i plan var:

  • Å styrke folkehelsa ved å forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy.
  • Å utvikle og legge til rette for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119