Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse og omsorg - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2010-2013

thumb_handl-plan-mot-vold-naere-relasjonerHandlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Ålesund bystyre 17.06.2010.

 

Planen er bygd på erkjennelsen av at vold er et omfattende samfunnsproblem. Handlingsplanen skal blant annet bidra til at volden avdekkes tidligere og i større omfang enn i dag, og sikre et godt hjelpetilbud for voldsutsatt og voldsutøver.

pdf Handlingsplan_mot_vold_nære_relasjoner-2010-2013 kan lastes ned som pdf

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119