Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse og omsorg - Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Ålesund 2010 - 2020

thumb_forside-diskrimineringplan

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Ålesund 2010-2020, ble vedtatt av Ålesund bystyre 07.10.2010 - bystyresak 096/10.

 

Handlingsplanen er en plan med aktive tiltak for å sikre at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner blir møtt med kunnskap og gode holdninger i Ålesund kommune. Hensikten med planen er ikke å gi en gruppe mennesker særrettigheter, men å sikre et likeverdig tilbud til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Ålesund.

 

Handlingsplanen evalueres etter behov, og senest innen 2020.

pdf Handlingsplan_mot_diskriminering_2010-2020.pdf

Ansvarlig virksomhet

Team folkehelse og velferd i rådmannens stab

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119