Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse og omsorg - Plan for psykisk helsearbeid 2008-2011

Bilde av plan for psykisk helsearbeid 2008-2011Vedteken i bystyret 14. februar 2008.

 

Plan for psykisk helsearbeid 2008-2011 i Ålesund

 

Bakgrunn

Ålesund kommunes planleggingssystem er utformet slik at det i minst mulig grad skal eksistere politisk vedtatte særplaner og fagplaner. Dette for at ulike planer ikke skal komme i konflikt med hverandre og skape usikkerhet om hvilken som har høyest autoritet. For våre virksomhetsområder skal det derfor være Premissgivende bestilling som gir føringer for hva som skal prioriteres i økonomiplanen.

Men Helse- og omsorgsdepartementet har i St.prp. nr.1 (2005 – 2006) stilt som vilkår at kommunene skal ha en oppdatert og politisk vedtatt plan for det psykiske helsearbeidet før det kan skje utbetaling av tilskudd til Opptrappingsplanen for psykisk helse for 2007. Departementet krever at planen skal gi en oversikt over det totale psykiske helsearbeidet, hvilke behov som skal dekkes og hvordan man vil rette innsatsen fram mot 2010. Det er dermed nødvendig at kommunen utarbeider en egen fagplan for dette arbeidet.

Viktige målsettinger for planen er å integrere planen i kommunens økonomiplan. Videre hensikt med planen er at den skal vise en samlet ressursdisponering i det psykiske helsearbeidet i et helhetlig perspektiv.

Planen må omfatte både forebyggende psykososialt arbeid og psykisk helsearbeid.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119