Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barn og familie - Bedre føre var... (forebyggende innsats)

Utredningen Bedre føre var... inneholder mål og strategier i det forebyggende arbeid innrettet mot familier, barn og unge i kommunen. Vedtatt i By-sak 038/11 den 07.04.2011.

 

Utredningens prinsipper, problemstillinger og anbefalinger skal ligge til grunn for kommunens planarbeid på dette området.

pdf Bedre føre var... (forebyggende innsats i Ålesund)

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119