Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fag- og handlingsplaner

Det utarbeides og revideres en rekke fagplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter. Disse er normalt gjeldende i en fireårs-periode.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119