Skadet vilt og vitforvaltning

Skrevet .

Arbeidet med skadet vilt utføres av Nordre Sunnmøre landbrukskontor.

Meldinger om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadede dyr

Meld alltid fra til politiet - ring 02 800 (hele døgnet).

Meldinger om skadet vilt

Ved funn av døde dyr i eller ved veibane: ring Statens vegvesen tlf 815 44 040