Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skadet vilt og vitforvaltning

Arbeidet med skadet vilt utføres av Nordre Sunnmøre landbrukskontor.

Meldinger om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadede dyr

Meld alltid fra til politiet - ring 02 800 (hele døgnet).

Meldinger om skadet vilt

  • På dagtid (kl. 09-00-15.30): ta kontakt med Nordre Sunnmøre landbrukskontor tlf 70 16 59 00.
  • På kveldstid: Ring vakttelefonen for viltettersøk (tlf 40 91 39 78).

Ved funn av døde dyr i eller ved veibane: ring Statens vegvesen tlf 815 44 040

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119