Biologisk mangfold

Skrevet .

Det er utarbeidet rapporter som gir oversikt på det biologiske mangfoldet i Ålesund. Først i 2001 og supplert i 2008.

Hovedformålet med arbeidet i Ålesund er å gi kommunen, men også de enkelte grunneierne et godt naturfaglig grunnlag for å forvalte de påviste biologiske verdiene.

Se også