Nordisk klimasamarbeid

Skrevet .

De nordiske vennskapsbyene Lahti, Randers, Akureyri, Västerås og Ålesund startet i 2006 et miljøsamarbeid, som har som mål at samtlige kommuner i Norden skal ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for lokale klimatiltak.

Klimaerklæring

En nordisk klimaerklæring er et av resultatene av dette samarbeidet:

I - Vårt mål er

II - Vårt utgangspunkt er

III - Vi vil

IV - Vi vil særlig innrette de lokale klimatiltakene mot:

V - Vi oppfordrer