Innsyn i miljøinformasjon

Skrevet .

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen.

Det kan være:

 Krav om miljøinformasjon kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du må ikke dokumentere særskilt behov for å ha krav på informasjon. Kravet må være formulert slik at det er mulig å identifisere hva kravet gjelder. Hensynet til andre samfunnsinteresser (f.eks. forretningshemmeligheter) kan medføre at du får avslag. Du har imidlertid alltid krav på informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet, forholdsregler for å hindre slike skader, og om ulovlig inngrep eller skader på miljøet.

Se også

Miljøinformasjonsloven LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).