Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Innsyn i miljøinformasjon

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen.

Det kan være:

  • tiltak som er i gang
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger

 Krav om miljøinformasjon kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du må ikke dokumentere særskilt behov for å ha krav på informasjon. Kravet må være formulert slik at det er mulig å identifisere hva kravet gjelder. Hensynet til andre samfunnsinteresser (f.eks. forretningshemmeligheter) kan medføre at du får avslag. Du har imidlertid alltid krav på informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet, forholdsregler for å hindre slike skader, og om ulovlig inngrep eller skader på miljøet.

Se også

Miljøinformasjonsloven LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119