Prosjekt ren Borgundfjord

Skrevet .

Renere fjord Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Miljødirektoratet, Kystverket og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, Aspevågen er et av de områdene som er prioritert for opprydding.

Les mer på nettsiden www.renerefjord.no

Andre nettressurser