Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Prosjekt ren Borgundfjord

Renere fjord Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Miljødirektoratet, Kystverket og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Skriv ut

Innsyn i miljøinformasjon

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen.

Skriv ut

Nordisk klimasamarbeid

De nordiske vennskapsbyene Lahti, Randers, Akureyri, Västerås og Ålesund startet i 2006 et miljøsamarbeid, som har som mål at samtlige kommuner i Norden skal ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for lokale klimatiltak.

Skriv ut

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119