Badevannskvalitet

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner.

 

Kriterier

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse.

 

Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier, en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i  Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (Folkehelseinstituttet).

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper:

  • Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.
  • Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.
  • Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

I sommermånedene tester Ålesund kommune badetemperatur og kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser.

Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i vår kommune generelt er bra.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt.

Dersom prøver skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Generelt gjelder at dersom vannet ser stygt og forurenset ut, bør man kanskje avstå fra å bade. Ofte er det mest forurenset vann like etter større mengder nedbør, og da særlig der badeplassen ligger i nærheten av elveoser.

Bading i ferskvann

Brusdalsvannet er hovedvannkilden for Ålesund og Sula og også beredskapkilde for Giske. Det er generelt forbudt med bading for andre enn de som bodde og/eller hadde eiendommer på klausuleringstidspunktet i 1972. Baderetten faller bort ved eierskifte.

I Brusdalsvannet er det påvist cercarier som kan gi svømmekløe (cercariedermatitt).

Badevannet i Ålesund sommeren 2019

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5.     <1    
  11.6  14  15    
         
         

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5.    1    
  11.6.  15,5  58    
         
         

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

  22.5    3    
 11.6  14,5  29    
         
         
         

 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5    8    
  11.6  13,5  12    
         
         

 

 

Badevannet i Ålesund sommeren 2018

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 28.5.  13,3  8    
 5.6.  11.5  65    
 3.7.  13,3  <1    
 10.7.    <1    

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 28.5.  14,8  26    
 5.6.  11,8  10    
 3.7.  14,8  6    
 10.7    <1    

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

 28.5.  14,8    >150*  
 5.6.  -    270  
 3.7.  15,5    550  
 4.7.  15,3    170  
 10.7    32    

*Laboratoriet har ikke fortynnet prøven, så nøyaktig verdi kan ikke bestemmes. 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 28.5.  13,5  1    
 5.6.  -  6    
 3.7.  13,2  1    
 10.7    <1    

 

Måling av Tueneset

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 29.05  12,9  <1    
 5.6.  -  <1    
 2.7.  12,7  <1    

 

Måling av Remavika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 29.05  12,9  2    
 5.6.  -  5    
 2.7  12,9  25    

 

Måling av Geileberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 29.05  15,3  78    
 5.6.  -  19    
 2.7  14,1  46    

 

Måling av Stafsethneset

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 29.05  13,3  3    
 5.6.  -  1    
 2.7  13,8  <1    

 

Måling av Nakkevika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 28.5.  14,1  9    
 5.6.  -  24    
 2.7  13,7    110  

 

 

Badevannet i Ålesund sommeren 2017

Badevannet i Ålesund sommeren 2017

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 23.5.2017  10,7  15    

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 23.5.2017    11,5  37    

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

 23.5.2017  11,3   3    

 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 23.5.2017  10,8  5    

 

Måling av Tueneset

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

30.5.2017  11,3  <1    

 

Måling av Remavika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

30.5.2017   11,5  <1    

 

Måling av Geileberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 30.5.2017   13,4  1    

 

Måling av Stafsethneset

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 30.5.2017   12,2  <1    

 

Måling av Nakkevika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 30.5.2017  11.8  40    

 

 

Badevannet i Ålesund sommeren 2016

 

Måling av Emblemssanden ved osend

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,4  17    
 6.6.2016  11,6  <1    
 21.6.2016  11,9  76    
 12.7.2016  16,7    260  
17.8.2016  13,6  16    

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  10,1    1000  
 30.5.2016      110  
 6.6.2016  11,5     560  
 21.6.2016  11,8      2200
 28.6.2016  14,9      1900
 29.6.2016  14,9  88    
 30.6.2016  14,1    230  
 12.7.2016  16,4    550  
 17.8.2016  16,3    870  

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

 24.5.2016  9,9  8    
 6.6.2016  11,4   13     
 21.6.2016  11,7      7300
 28.6.2016  15,3  82    
 29.6.2016  14,5    550  
 30.6.2016  13,0  8    
 12.7.2016  16,3  24    
 17.8.2016  16,3  14    

 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,6  2    
 6.6.2016  9,9  2    
 21.6.2016  10,7  2    
 12.7.2016  16,1      5300*
 17.8.2016  15,7  1    

*Prøvesvaret ankom kommunen i fellesferien. Ny prøve ble tatt så snart været tillot og vi hadde personell tilgjengelig. Ny prøve viste godt resultat.

Måling av Olsvika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,7  2    
 6.6.2016  9,7  14    
 21.6.2016  10,1  63    
 12.7.2016  16,7  4    
 17.8.2016  16,2  8    

Lovhenvisning

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern

Se også

Oversikt over badeplassene i Ålesund | Folkehelseinstituttet om badevann  | Om svømmekløe  |