Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Radonfakta

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Skriv ut

Strålevern

Strålevernet arbeider for at de skadelige effektene av stråling på menneske og miljø skal vere minst mulige. Lokalt er det kommuneoverlegen og teknisk-hygieniske ingeniører som arbeider med temaet.

Skriv ut

Luftkvalitet

Kommunene er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Lufta i Ålesund sentrum overvåkes av to målestasjoner, en ved Sjøgata og en på Grimmerhaugen. 

Skriv ut

Støy

Støy er uønsket lyd og kan virke negativt på helsen, skape mistrivsel, forstyrre tale og oppleves som en plage. De dominerende støykilder er samferdsel, tekniske installasjoner i/utenfor bygninger og industri- og næringsvirksomhet.

Skriv ut

Badevannskvalitet

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119