Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nedregotten øst

Hva skal gjøres

Mørenett skal legge ny høgspent og lavspentnett i området, Tafjord legger ny fiberkabel  og  Ålesund kommune, virksomhet for vann, avløp og renovasjon (VAR), skal legge ny vannledning.  Når dette grøftearbeidet likevel skal gjennomføres, ønsker Ålesund kommune, ved  virksomhet for veg anlegg og park (VAP), å ruste opp samlevegen (Nedregotten) på samme strekningen. Det blir også montert nytt gatelysanlegg langs vegen.

Ålesund kommune, virksomhet for veg, anlegg og park , vil også søke om å utvide vegen på deler av strekningen. Det arbeidet som ikke er søknadspliktig vil starte opp før denne søknaden er ferdig behandlet.

Hvem graver

Byggherre er Ålesund kommune VAR, Ålesund kommune VAP, Tafjord Fiber og Mørenett AS.  Mørenett vil stå for den daglige prosjekt- og byggeledelsen.  Aco Anlegg AS er innleid utførende entreprenør.

Konsekvenser for beboerne

I forbindelse med anleggsarbeidet kan vegen bli stengt for gjennomkjøring. Beboerne må da kjøre inn til eiendommene via øst eller vest alt etter hvor langt grøftearbeidet er kommet. Spesielle forhold knyttet til adkomst til den enkelte eiendom må avtales direkte med entreprenøren Aco anlegg as, som vil så godt det lar seg gjøre sørger for tilkomst til boligen eller legger til rette for midlertidig parkering. Mulighet for passering av arbeidsstedet i bil, til sykkel eller til fots må vurderes etter hvert. Deler av strekket er så smalt at det kan bli helt stengt når arbeidet pågår akkurat der.

Under arbeidet vil det også bli oppført anleggsbrakke og etablert riggområde. Dette vil i hovedsak være i området rundt trafostasjonen, men det vil også være behov for lagringsplass langs traseen ellers også.

Mer informasjon

Vi vil forsøke å informere grunneiere etter hvert som anlegget skrider fram. Det vil også bli informert via SMS om behovet oppstår. Anleggsarbeid i nærområdet vil selvfølgelig medføre en viss ulempe for beboere og noe støy og støvplager må påregnes. Med litt smidighet fra alle parter så håper vi på en rask gjennomføring. Vårt mål er at anleggsarbeidet er gjennomført i løpet av vinteren 2017, med asfaltering til våren.

Tekniske tegninger, informasjon i nabovarsel og annen generell informasjon om prosjektet vil etter hvert bli lagt ut på denne nettsiden.

Dokumenter

pdfNedregotten alt 0 Profiler 0 - 220

pdfNedregotten alt 0 Profiler 230 - 266

pdfNedregotten alt 0-Tilpasset m lengdeprofil

docVedlegg B- dispensasjonssøknad

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119