Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Region Ålesund

Prosjektet er en del av Utviklingsprogrammet for byregioner i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Byen som regional motor i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Målet med prosjektet er å bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings- og samfunnsliv.

Det er definert følgende hovedstrategier:

  1. Få på plass et bedre kollektivtilbud som binder regionen sammen. 

  2. Styrke byens rolle og posisjon som en offensiv utviklingsaktør i regionen. 

  3. Styrke regionens omdømme.

  4. Etablere nettverk for utvikling der kommuner, næringsliv, FoU-miljøer og sivilsamfunn deltar.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119