Byen som regional motor

Høsten 2014 ble Ålesund med i et 5-årig byutviklingsprosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet skal se på hva som skal til for å styrke konkurransekraften og attraktiviteten til Ålesund, Molde og Kristiansund, i samspill med nabokommuner, hele regionen og byene seg i mellom.

Arbeidet skal munne ut i et strategidokument med konkrete tiltak for Ålesund og en plan for utvikling.
- Et klart mål er å ta vare på og styrke Ålesunds egen identitet, og at nye tiltak skal tilpasses eksisterende lokale planer. Men vi skal i tillegg bidra med et klart og nytt profesjonelt blikk for hvordan Ålesund kan utvikle seg videre, og for hvordan byen skal greie det, sier Kjersti Hassel, prosjektleder for Byen som regional motor.

Internasjonal ekspertise

Med på laget har Møre og Romsdal fylkeskommune fått en av Europas fremste eksperter på byutvikling, Gehl Architects fra Malmø/København og PwC. Arkitektteamet står bak prestisjefulle prosjekt i hele verden, fra storbyer som New York og Mexico, men også fra mindre steder som Skåne, Hamar og Lillestrøm. Deres rolle blir å jobbe tett sammen med arbeidsgruppene i hver by, inspirere, gi råd og se nye muligheter.

Målet er at dette skal munne ut i et strategidokument som gir forslag til konkrete tiltak i det videre arbeidet. Det blir også utført en analyse av Ålesunds av byens evne og mulighet til å planlegge og gjennomføre byutvikling.

Attraktiv region

Bakgrunnen for prosjektet er at Møre og Romsdal sliter med å tiltrekke seg nødvendig høykompetent arbeidskraft i konkurranse med byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Høyt utdannede mennesker vil helst bo i sentrale strøk med spennende jobber, et stort fagmiljø og urbane tilbud.

Samtidig er tendensen at vekst i byene også skaper vekst i omlandet. Ved å styrke de tre byene som regionale motorer, er argumentet at Møre og Romsdal som region også vil bli mer attraktiv.

Hovudfokus i prosjektet er attraktive bysentrum, utdanning/kompetansemiljø og samferdsel.

pdfLes mer om prosjektet byen som regional motor.