Samordning av lokale kriminalitets- forebyggende tiltak (SLT)

Skrevet .

Ålesund kommune jobber med å forebygge kriminalitet blant barn og unge.

En egen SLT-koordinator har ansvar for å samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT-koordinator skal også stimulere til samarbeid og samhandling mellom instanser som arbeider med barn og unge, både offentlige etater, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.

SLT-arbeidet bruker kunnskapsbaserte tiltak og metoder som har dokumentert virkning på de ulike utfordringsområdene. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. De forskjellige tiltakene skal være ledelsesforankret i de aktuelle enheter.

SLT-koordinator har også ansvar som Mot- koordinator.

Kontakt

SLT- koordinator Linda Beate Hansen,mobil  905 76 976.