Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Samordning av lokale kriminalitets- forebyggende tiltak (SLT)

Ålesund kommune jobber med å forebygge kriminalitet blant barn og unge.

En egen SLT-koordinator har ansvar for å samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT-koordinator skal også stimulere til samarbeid og samhandling mellom instanser som arbeider med barn og unge, både offentlige etater, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.

SLT-arbeidet bruker kunnskapsbaserte tiltak og metoder som har dokumentert virkning på de ulike utfordringsområdene. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. De forskjellige tiltakene skal være ledelsesforankret i de aktuelle enheter.

SLT-koordinator har også ansvar som Mot- koordinator.

Kontakt

SLT- koordinator Linda Beate Hansen,mobil  905 76 976.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119