Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Radikalisering og ekstremisme

Ålesund kommune jobber for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og har blant annet utarbeidet veilederen Fra bekymring til handling.

Ålesund kommune vil klargjøre og konkretisere utfordringer og tiltak rettet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ålesund kommune og politiet på Sunnmøre har utarbeida  en veileder om tegn på radikalisering og hva du skal gjøre om du er bekymra for radikalisering i en eller anna form.

Veilederen skal være et verktøy for å forebygge all form for voldelig ekstremisme, både politisk og/eller religiøs, og er mynta både på barn, unge og voksne.

Veilederen "fra bekymret til handling"

Veilederen kan også lastes ned som pdf-fil her.

Aktuelle nettsider

www.radikalisering.no  - Dette er regjeringens nettsted for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettstedet oppdateres jevnlig og lenker til aktuelle publikasjoner og nettsteder.

www.utveier.no   - Kunnskapsportalen «radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut» er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiet.no - Politiet ønsker tips om personer, grupper eller organisasjoner som støtter, oppfordrer til eller bruker vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål via internett.

www.rvts.no - nettsiden til Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Råd og veiledning

Her får du råd og veiledning:

Møre og romsdal politidistrikt

  • Tips: , tlf 02800
  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST): , tlf 23 30 50 00

  • Radikaliseringskontakt: Øyvind Vebenstad, tlf 481 40 690

Ålesund kommune

  • Barnevernvakta: tlf 02800 / 915 76 020

  • Flyktning og rådmannens stab, team kultur og oppvekst: , tlf 70 16 20 00

  • SLT- koordinator Linda Beate Hansen:  , tlf 905 76 976.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119